Ideeënprijsvraag bedrijventerrein Goudse poortHet architectuurcentrum grAp roept ontwerpend Nederland op met ideeën te komen om het verouderde bedrijventerrein Goudse Poort te transformeren tot een wervend stedelijk gebied waar het hoogwaardig werken, wonen en recreëren is. De uitkomst van de ideeën dient te leiden tot een integrale benadering voor het gebied waarmee het aan ruimtelijke beleving en economische waarde zal winnen en een toekomstige transformatie mogelijk maakt.

De locatie
Het bedrijventerrein ligt tussen de Rijksweg A12, de hoofdontsluitingsweg ‘Goudse Poort’ en het Gouwe kanaal. De gedachte transformatie concentreert zich rondom de Hanzeweg en het laatste stuk van de Burg. van Reenensingel.

Deelnemers
Deelname staat open voor iedereen; het is verplicht het inschrijfformulier in te vullen (te downloaden van de website) met daarin de hoogst genoten opleiding en het inschrijfgeld (30 euro) over te maken.

Data sluiting inschrijving en inlevering inzendingen
Aanmelding kan tot 26 juni 2009 en op 18 september dienen de inzendingen te worden bezorgd.

Prijzen
Het prijzengeld is € 15.000,- De eerste prijs is € 8.000,- de tweede € 5.000 en de derde € 2.000,-.

Jury
Jord den Hollander (voorzitter), Kees Duijvestein (vm hoogleraar milieutechnisch ontwerpen), Machiel Spaan (hoofd architectuur Academie van Bouwkunst Amst.), Michelle Provoost (cultuurhistoricus), Henry Meijdam (vz VROM-raad en dir. CURNET), Peter Trimp (architect/stedenbouwkundige T+T Design), Anja Vergeer (Parkmanager Belangenvereniging Goudse Poort) en Peter Lubbers (landschapsarchitect).

Het resultaat
In november zal er een slotbijeenkomst worden gehouden waarin de drie prijswinnaars een toelichting zullen geven. Er zullen dan ook professionals worden uitgenodigd die met name kennis hebben vergaard omtrent de transformatie van verouderde bedrijventerreinen. De eigenaren van het gebied, de Goudse professionals (architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten) en andere betrokkenen (bijv. makelaars) zullen ook aanwezig zijn.
De tentoonstelling van de inzendingen zal de slotbijeenkomst ondersteunen. De mogelijkheid van publicatie van de inzendingen – dan inclusief het juryrapport – zal worden onderzocht.

»nadere informatie